Etikett: Övrig akutsjukvård

 • Drunkning – bada säkert sommaren 2024

  Drunkning – Bada säkert sommaren 2024 Drunkning utgör en allvarlig och ofta underskattad utmaning för folkhälsan. Globalt sett mister minst 236 000 människor livet varje år på grund av drunkning. I Europa är situationen likaså bekymmersam med cirka 20 000 dödsfall årligen. I Sverige inträffar cirka 440 drunkningsolyckor varje år. Av dessa olyckor överlever hälften…

 • Första hjälpen utrustning på företaget

  Första hjälpen utrustning på företaget Enligt arbetsmiljölagstiftningen är företag skyldiga att ha första hjälpen-utrustning och tillräckligt med utbildad personal för att hantera nödsituationer och olyckor som kan uppstå på arbetsplatsen. Att ha en välutrustad första hjälpen-låda och personal som är utbildad i första hjälpen är avgörande för att kunna agera snabbt och effektivt vid olyckor…

 • Första hjälpen utrustning i hemmet

  Första hjälpen utrustning i hemmet Första hjälpen utrustning i hemmet. I vår hemmiljö kan en rad skador inträffa, varierande från mindre olyckor till allvarliga incidenter. Vanliga skador inkluderar snubblingar och fall, vilka kan påverka människor i alla åldrar, men särskilt äldre och små barn. Ofta sker dessa olyckor på grund av hala golv, ojämna ytor…

 • Ambulansens inställelsetider

  Ambulansens inställelsetider 2023 Ambulansens inställelsetider är den tid det tar för en ambulans att nå fram till en plats efter att ha fått ett larm. Dessa tider är avgörande för att kunna ge snabb och effektiv akutsjukvård. Inställelsetiden kan variera beroende på olika faktorer, inklusive avståndet till platsen, trafikförhållandena, typen av nödsituation och den geografiska…

 • Islivräddning & HLR

  Islivräddning Isolyckor på sjöar kan vara mycket farliga och potentiellt dödliga. När isen på en sjö är för tunn eller osäker kan den inte bära vikt, och personer som går, åker skridskor eller kör fordon på isen kan falla igenom och hamna i det kalla vattnet. Om någon hamnar i vattnet efter att ha fallit…