Barn-HLR

Fem kvinnor lär sig hjärt- och lungräddning med hjälp av dockor.

Detta ingår i kursen Barn-HLR

Genom att delta i vår nya kurs i Barn-HLR, lär du dig att agera i nödsituation där ett barns liv är i fara. Lär dig hjärt- och lungräddning och var förberedd på akuta situationer som involverar barn.

 • Kursen leds av en brandman med mångårig operativ erfarenhet.
 • Övning: Utbildning och praktisk övning i Barn-HLR.
 • Övning: Hantering av ett luftvägsstopp hos ett barn.
 • Hantera akuta åtgärder vid skador på barn.
 • Hur man agerar vid skador på barn.
 • Övning: Kontroll av livstecken på ett barn.
 • Övning: Lägga ett barn i ett stabilt sidoläge.

Pris & Kostnad – Barn-HLR

Som brandmän förstår vi vikten av livräddning, så vi har gjort vår Barn-HLR-utbildning tillgänglig för alla till ett rimligt pris. Vi tror att alla bör ha grundläggande kunskap om hur man hanterar nödsituationer och vill vara en del av lösningen.

Google Betyg
4.9
63 recensioner
js_loader

Kurs:
Barn HLR

Kurs i att utföra Hjärt och Lungräddning på barn.

 • Antal deltagare: max 12 st
 • Tidsåtgång: 2 timmar
 • Plats: På er arbetsplats
 • Instruktör: Brandman

Pris från (ex moms)

 • 5900kr per grupp.

Betalning sker efter genomförd kurs (30 dagar).

Mycket bra utbildning!Camilla superbra instruktör!
Mikael Hilding
Mikael Hilding
09:29 24 Mar 23
Oscar Thorén
Oscar Thorén
09:27 24 Mar 23
Joar Hellqvist
Joar Hellqvist
09:27 24 Mar 23
Jonas Henriksson
Jonas Henriksson
09:27 24 Mar 23
Maria Svenningsson
Maria Svenningsson
15:32 15 Mar 23
Alexandra Dahlberg
Alexandra Dahlberg
14:49 15 Mar 23
Emil Nilsson
Emil Nilsson
14:48 15 Mar 23
Victor Becker
Victor Becker
14:48 15 Mar 23
Robert Olsén
Robert Olsén
14:48 15 Mar 23
Ville Westermark
Ville Westermark
14:48 15 Mar 23
Dan Kjellström
Dan Kjellström
08:50 03 Mar 23
David Gullberg
David Gullberg
08:49 03 Mar 23
Lina Backegårdh
Lina Backegårdh
08:49 03 Mar 23
tyuiioioioi
tyuiioioioi
11:15 23 Feb 23
Mycket lärorikt
Emil Bank
Emil Bank
11:15 23 Feb 23
💯%
Daniel Karlsson
Daniel Karlsson
11:15 23 Feb 23
Jättebra och lärorikt!
David Bergh
David Bergh
11:15 23 Feb 23
Peter Björkqvist
Peter Björkqvist
11:14 23 Feb 23
henrik P
henrik P
11:13 23 Feb 23
Niklas Németh
Niklas Németh
11:13 23 Feb 23
js_loader

”Ett barn som drabbas av en livshotande situation ska kunna få rätt hjälp av någon i närheten. Alla vuxna behöver kunna hjälpa barn som satt i halsen, slutat andas eller i värsta fall fått hjärtstopp.”

Rikshandboken-bhv – Hjärt-lungräddning på BVC
Fyra dockor av märket Baby Anne som används i utbildningen Hjärt- och lungräddning på barn.

Var redo att rädda liv

Våra barns säkerhet är vår främsta prioritet, men vad händer om en nödsituation uppstår och du inte vet vad du ska göra?

Vi erbjuder en kurs som förbereder dig för att utföra hjärt- och lungräddning på ett barn – viktiga kunskaper och färdigheter som behövs för att rädda ett barns liv.

Du lär dig också om de vanligaste orsakerna till nödsituationer hos barn och hur du ska reagera för att minimera risken för skador.

Våra utbildare är alla yrkeserfarna brandmän eller arbetar inom annan blåljusverksamhet, så vi vet av erfarenhet att dessa utbildningar kan rädda liv.

Våra utbildare är alla yrkeserfarna brandmän eller arbetar inom annan blåljusverksamhet, så vi vet av erfarenhet att dessa utbildningar kan rädda liv.

Måns Franklin, ägare av Franklin Brand & Hälsa AB och brandman
Telefonnummer 073-5354480
e-post info@franklinbrandochhalsa.se

Viktiga kunskaper för livet

Efter att ha gått kursen, kommer du att vara förberedd på att hantera viktiga åtgärder som kan rädda liv. Du kommer att lära dig om livräddande tekniker och verktyg och få möjlighet att öva dem i praktiken.

 • Specifika räddningstekniker och räddningsverktyg som kan användas när barn är inblandade.
 • Ökad självsäkerhet att agera rätt i en nödsituation.
 • Kommunikation och samarbete i en nödsituation.

Efter genomförd kurs får både arbetsgivaren och alla deltagare ett certifikat.

En kvinna utför bröstkompressioner på en docka, ett moment i utbildningen Barn HLR.

Vanliga frågor om kursen Barn-HLR

En HLR för barn-utbildning är en viktig utbildning för alla som vill lära sig grundläggande livräddande färdigheter för att hjälpa till vid en nödsituation med barn. Genom att utbilda anställda om brandskydd, första hjälpen, hjärt- och lungräddning på barn samt hur man använder en hjärtstartare, ökar de sin medvetenhet om säkerhet på arbetsplatsen.

Vilka moment ingår?

Vår Barn-HLR-utbildning fokuserar på de grundläggande stegen som är nödvändiga för att hantera nödsituationer.

Utbildningen innehåller:

 • Förevisning av en brandman med mångårig operativ erfarenhet
 • Kontroll av livstecken
 • Lägga ett barn i stabilt sidoläge
 • Hur hanteras ett luftvägsstopp på barn
 • Förevisning och praktisk träning HLR
 • Övriga akutåtgärder vid skador på barn

Hur lång tid tar utbildningen?

Kursen i Barn-HLR hos Franklin Brand & Hälsa tar 2 timmar att genomföra.

Får jag ett certifikat?

Ja, du får ett certifikat efter att ha avslutat utbildningen. Det kommer att bevisa att du har den kunskap och de färdigheter som krävs för att utföra hjärt- och lungräddning på ett barn och kan hantera övriga akutåtgärder.

Finns utbildningen tillgänglig för andra grupper än företag?

Ja, denna utbildning går att boka för alla typer av grupper och organisationer så som samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar och hyresgästföreningar. Tänk bara på att våra priser visas exklusive moms då vi främst riktar oss till företag.

Finns det webbaserade brandskyddsutbildningar?

Webbutbildningar saknar den praktiska erfarenhet som är viktig för att lära sig om hjärt- och lungräddning. När man går på en fysisk utbildning får man möjlighet att se och hantera verktyg och utrustning samt att träna på olika scenarier i en kontrollerad miljö.

Det kan vara svårt att fånga uppmärksamheten hos deltagarna i en webbutbildning. Utan den fysiska närvaron av en instruktör kan det vara lätt att distraheras eller bli trött på materialet.

I en fysisk utbildning kan en instruktör lätt identifiera om en deltagare har svårigheter och ge personlig feedback för att hjälpa till att förbättra deras förståelse.

Därför erbjuder vi idag enbart fysiska utbildningar på plats.