Första hjälpen & HLR

En grupp anställda lär sig att lägga sina kollegor i stabilt sidoläge.

Detta ingår i kursen Första Hjälpen & HLR

Vår kurs i första hjälpen & HLR är en livsviktig utbildning som ger dig kunskaper om hur du kan påbörja hjärt- och lungräddning samt hantera andra akuta situationer.

 • Förevisning av en brandman med mångårig operativ erfarenhet.
 • Övning: Praktisk träning i HLR och användning av hjärtstartare.
 • Övning: Kontroll av livstecken
 • Övning: Placering av en person i ett stabilt sidoläge
 • Övning: Hantering av en blockerad luftväg
 • Övning: Lägga förband
 • Andra akuta åtgärder för tillstånd såsom diabetes, brännskador, drunkning och epilepsi.

Pris & Kostnad – första hjälpen & HLR

Som brandmän förstår vi vikten av livräddning, så vi har gjort vår första hjälpen & HLR utbildning tillgänglig för alla företag och organisationer till ett rimligt pris. Vi anser att alla bör ha grundläggande kunskap om nödsituationer och vill vara en del av lösningen.

Google Betyg
4.9
63 recensioner
js_loader

Kurs:
Första Hjälpen & HLR

Kurs i Första Hjälpen & HLR

 • Antal deltagare: max 12 st
 • Tidsåtgång: 3 timmar
 • Plats: På er arbetsplats
 • Instruktör: Brandman

Pris från (ex moms)

 • 6900kr per grupp.

Betalning sker efter genomförd kurs (30 dagar).

Mycket bra utbildning!Camilla superbra instruktör!
Mikael Hilding
Mikael Hilding
09:29 24 Mar 23
Oscar Thorén
Oscar Thorén
09:27 24 Mar 23
Joar Hellqvist
Joar Hellqvist
09:27 24 Mar 23
Jonas Henriksson
Jonas Henriksson
09:27 24 Mar 23
Maria Svenningsson
Maria Svenningsson
15:32 15 Mar 23
Alexandra Dahlberg
Alexandra Dahlberg
14:49 15 Mar 23
Emil Nilsson
Emil Nilsson
14:48 15 Mar 23
Victor Becker
Victor Becker
14:48 15 Mar 23
Robert Olsén
Robert Olsén
14:48 15 Mar 23
Ville Westermark
Ville Westermark
14:48 15 Mar 23
Dan Kjellström
Dan Kjellström
08:50 03 Mar 23
David Gullberg
David Gullberg
08:49 03 Mar 23
Lina Backegårdh
Lina Backegårdh
08:49 03 Mar 23
tyuiioioioi
tyuiioioioi
11:15 23 Feb 23
Mycket lärorikt
Emil Bank
Emil Bank
11:15 23 Feb 23
💯%
Daniel Karlsson
Daniel Karlsson
11:15 23 Feb 23
Jättebra och lärorikt!
David Bergh
David Bergh
11:15 23 Feb 23
Peter Björkqvist
Peter Björkqvist
11:14 23 Feb 23
henrik P
henrik P
11:13 23 Feb 23
Niklas Németh
Niklas Németh
11:13 23 Feb 23
js_loader

”Hjärt-lungräddning som brukar förkortas HLR är en första hjälpen-behandling som ges för att få igång hjärtverksamheten och andningen hos någon som har fått hjärtstopp. Ju tidigare bröstkompressioner och inblåsningar startas, desto större blir chansen att överleva ett hjärtstopp.”

1177.se Första hjälpen / Akuta råd
En grupp kvinnor utför bröstkompressioner på dockor i en konferenslokal.

”Vi har upptäckt att syftet med utbildningarna inte bara att förmedla information och kunskap, utan också att skapa en närmare samhörighet bland deltagarna. Genom att dela sina livserfarenheter och historier får ni lära känna varandra på ett personligt plan. Många av aktiviteterna genomförs i grupp för att främja samarbete och hjälpande. Utbildningen blir därmed både en teambuilding-övning och en läroupplevelse om akutsjukvård.”

Måns Franklin, Franklin Brand & Hälsa

Lär dig Första hjälpen & HLR

Har du någonsin funnit dig själv i en situation där någon behöver akut hjälp? Det kan vara svårt att vara förberedd utan en ordentlig utbildning. Med vår kurs i Första hjälpen & HLR kommer du att vara beredd att hjälpa den som hamnat i nöd.

Vår första hjälpen & HLR utbildning är en kurs som ger dig de verktyg du behöver för att skydda dig själv, din familj och dina kollegor från akuta situationer. Du lär dig om de första stegen att ta i en nödsituation, inklusive hjärt-lungräddning (HLR) och andning. Du lär dig även om skador, sjukdomar och tillfällen då man behöver ringa 112.

Du kommer att lära dig om de viktigaste faktorerna inom första hjälpen och hjärt- och lungräddning. Du kommer också att få praktisk erfarenhet genom en realistisk övning, så att du är redo att agera i en riktig nödsituation. Vår utbildning är lätt att ta till sig för företag och dess anställda och vi har en lång erfarenhet av att utbilda inom livräddning.

Våra utbildare är alla yrkeserfarna brandmän eller arbetar inom annan blåljusverksamhet, så vi vet av erfarenhet att dessa utbildningar kan rädda liv.

Måns Franklin, ägare av Franklin Brand & Hälsa AB och brandman
Telefonnummer 073-5354480
e-post info@franklinbrandochhalsa.se

Viktiga kunskaper för livet

Efter att ha gått vår kurs i Första hjälpen & HLR, kommer du att vara förberedd på att utföra livsviktiga handlingar. Du kommer att lära dig om livräddande tekniker och verktyg samt få möjlighet att genomföra dessa i praktiken.

 • Räddningstekniker och räddningsverktyg inom HLR med hjärtstartare
 • Ökad självsäkerhet att agera rätt vid hjärtstopp och andningsstillestånd
 • Kommunikation och samarbete under en nödsituation
 • Praktisk erfarenhet av HLR med hjärtstartare och hantering av nödsituationer.

Efter genomförd kurs får alla deltagare samt arbetsgivaren ett certifikat.

En byggarbetare i smutsiga arbetskläder lägger förband på sin kollega.

Vanliga frågor om Första hjälpen & HLR utbildning

En första hjälpen och HLR (Hjärt-Lung-Räddning) utbildning är viktig eftersom den lär dig grundläggande åtgärder att ta för att hjälpa någon som befinner sig i nöd, så som hjärtstopp, andningsstopp eller skador. Genom att utbilda anställda om brandskydd, första hjälpen, hjärt- och lungräddning på barn samt hur man använder en hjärtstartare, ökar de sin medvetenhet om säkerhet på arbetsplatsen.

Vilka moment ingår?

Vår första hjälpen & HLR-utbildning täcker de grundläggande åtgärderna som är nödvändiga för att skydda personer vid medicinska nödsituationer.
Utbildning innehåller:

 • Förevisning av en brandman med mångårig operativ erfarenhet
 • Kontroll av livstecken
 • Lägga en person i stabilt sidoläge
 • Hur hanteras ett luftvägsstopp
 • Förevisning och praktisk träning HLR
 • Förevisning och praktisk träning hjärtstartare
 • Lägga förband
 • Övriga akutåtgärder vid exempelvis diabetes, brännskador, drunkning & epilepsi

Hur lång tid tar det att gå en utbildning i Första hjälpen & HLR?

Första hjälpen & HLR hos Franklin tar 2-3 timmar att genomföra. Tidsramen går att anpassa efter era behov.

Får jag ett certifikat efter avslutad utbildning?

Ja, du får ett certifikat efter att ha avslutat din första hjälpen & HLR-utbildning. Det kommer att bevisa att du har den kunskap och de färdigheter som krävs för att skydda dig själv och andra i händelse av en nödsituation.

Finns utbildningen tillgänglig för andra grupper än företag?

Ja, denna utbildning går att boka för alla typer av grupper och organisationer så som samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar och hyresgästföreningar. Tänk bara på att våra priser visas exklusive moms då vi främst riktar oss till företag.

Finns det webbaserade utbildningar inom Första Hjälpen och HLR?

Webbutbildningar saknar den praktiska erfarenhet som är viktig för att lära sig om första hjälpen och HLR. När man går på en fysisk utbildning får man möjlighet att se och hantera verktyg och utrustning samt att träna på riktiga scenarier i en kontrollerad miljö.

Det kan vara svårt att fånga uppmärksamheten hos deltagarna i en webbutbildning. Utan den fysiska närvaron av en instruktör kan det vara lätt att distraheras eller bli trött på materialet.

I en fysisk utbildning kan en instruktör lätt identifiera om en deltagare har svårigheter och ge personlig feedback för att hjälpa till att förbättra deras förståelse.

Därför erbjuder vi idag enbart fysiska utbildningar på plats.