Hyra & köpa hjärtstartare

Hyr hjärtstartare – detta ingår

Allt som behövs för att husera och kunna använda en hjärtstartare på ert företag vid ett hjärtstopp. Genom att hyra en hjärtstartare undviker du den inledande investeringskostnaden och istället betalar en låg månatlig kostnad. Denna kostnad är dessutom avdragsgill för företag, vilket gör det ekonomiskt fördelaktigt och mer tillgängligt för olika organisationer att säkerställa en trygg arbetsmiljö med livräddande utrustning.

 • Hjärtstartaren Samaritan PAD 350P.
 • Leverans direkt till ert företag.
 • Utbildning i hantering av hjärtstartare samt HLR för hela personalstyrkan (2h).
 • Nytt batteri och nya elektroder efter 4 år. värde 4000:-
 • Nya elektroder efter skarp användning. värde 1000:-
 • Support under hela avtalsperioden.
 • Bindningstid 4 år.

Pris: 400 kr/månad

Köp hjärtstartare- detta ingår

Att ha en hjärtstartare på sin arbetsplats kan vara helt avgörande för överlevnad vid ett hjärtstopp. För att man ska kunna använda hjärtstartaren på rätt sätt krävs kunskaper i hur man utför hjärt- och lungräddning på rätt sätt. Därför erbjuder vi alla företag som bokar en utbildning med oss att köpa in hjärtstartaren Samaritan PAD 350P till inköpspris.

 • Hjärtstartaren Samaritan PAD 350P.
 • Leverans direkt till ert företag
 • Hjärtstartarväska
 • Responderkit
 • Hjärtstartarskylt med flaggfäste
 • Vägghängare
 • Support vid leverans och installation

Pris: 12 000 kr (ordinarie pris 16 500 kr).

Så använder du en hjärtstartare

 • Starta hjärtstartaren så snart den finns tillgänglig
 • Lyssna på instruktionerna från hjärtstartaren. Fäst elektroderna på bröstkorgen, när de befinner sig på rätt plats börjar hjärtstartaren analysera hjärtrytmen.
 • Hjärtstartaren kan ge två rekommendationer: att ge en strömstöt genom att trycka på defibrilleringsknappen alternativt att starta HLR.
 • Strömstöt kan ges om hjärtstartaren hittar ett kammarflimmer.
 • Om kammaflimmer ej hittas så kommer du uppmanas att utföra HLR. Fortsätt utföra HLR tills patienten andas normalt alternativt att hjärtstartaren ger dig andra instruktioner.

Hyr eller köp din hjärtstartare idag!

Hyr hjärtstartare

Varför ska företag leasa hjärtstartare?

Att köpa eller leasa hjärtstartare kan vara en försiktighetsåtgärd för att öka säkerheten och möjligheten till snabb intervention vid hjärtstopp. Här är några skäl till varför man kan överväga att hyra en hjärtstartare:

 1. Snabb tillgång till livräddande utrustning: Hjärtstartare är utformade för att snabbt kunna användas av personer utan medicinsk utbildning. Genom att ha en hjärtstartare tillgänglig på en plats där det finns många människor, som på arbetsplatsen eller i ett offentligt utrymme, kan man snabbt sätta in livräddande åtgärder innan professionell medicinsk hjälp hinner fram.
 2. Ökar överlevnadschanserna vid hjärtstopp: Tidig defibrillering är avgörande vid behandling av plötsligt hjärtstopp. Att ha en hjärtstartare till hands kan öka chanserna för överlevnad genom att återställa normal hjärtrytm.
 3. Snabbare insatser innan professionell hjälp anländer: I vissa fall kan det ta lite tid för ambulansen eller professionell sjukvård att nå en plats där någon drabbats av hjärtstopp. Att ha en hjärtstartare nära till hands möjliggör snabb intervention och kan vara kritiskt för att öka chanserna till överlevnad.
 4. Förberedelse för olyckor: Hjärtstopp kan inträffa plötsligt och oväntat. Att ha en hjärtstartare kan vara en del av en bredare strategi för att förbereda sig på olyckor och minska risken för allvarliga konsekvenser.

Det är viktigt att notera att förutom att ha en hjärtstartare tillgänglig är det också nödvändigt att utbilda personalen eller personer som regelbundet vistas på platsen där hjärtstartaren är placerad, så att de vet hur man använder den på ett korrekt och effektivt sätt.

Samaritan PAD 350P.

Vanliga frågor om hjärtstartare

Det går självklart alldeles utmärkt att både köpa och hyra hjärtstartare till hemmet. Om man anser att priset är för högt så gå ihop med några grannar, bostadsrättsföreningen eller samfälligheten och skaffa en tillsammans. Vill ni se vart närmaste hjärtstartare finns placerad gå in på hjärtstartarregistret.

Att investera i en hjärtstartare för din förening är ett klokt beslut. I en aktiv miljö är risken för plötsliga hjärtstopp högre för både barn, ungdomar och vuxna. Genom att ha en defibrillator tillgänglig i föreningslokalen kan livräddande åtgärder utföras snabbt av personer i närheten. Att använda en hjärtstartare inom 3-5 minuter ökar chansen till överlevnad markant, med cirka 70 %. Det är en viktig investering för att trygga medlemmarnas säkerhet och välbefinnande.

Om du hyr hjärtstartare av Franklin Brand & Hälsa betalar du 400 kr + moms per månad. Det som är unikt med detta erbjudande är att det ingår en utbildning i HLR med hjärtstartare på 2h för max 12 deltagare. Ett måste för att du ska kunna hantera hjärtstartaren på bästa sätt. Utbildningen leds dessutom av en rutinerad brandman eller sjuksköterska med massor av erfarenhet av att utföra HLR skarpt.

En fråga vars svar är helt beroende av ert företags ekonomi och vilja att sköta om utrustningen på egen hand. Köper man en hjärtstartare kräver det att ni själva byter batterier och elektroder när det väl är dags. Ni behöver dessutom köpa till utbildning i HLR med hjärtstartare som ingår om ni hyr en hjärtstartare. Om ni istället hyr så blir totalkostnaden högre, men ni kan släppa allt ansvar för hjärtstartaren och utbildning av personalen till oss.

Om du köper eller hyr en hjärtstartare av de mer välkända märkena så ingår oftast en garanti på 8 år. En grund till detta är att batteri och elektroder byts när de är utgångna, i de vanligaste fall var 4e år.