Brandutbildning

Tre personer jobbar tillsammans på sitt företag med att släcka en brinnande docka med en brandfilt, ett moment i grundläggande brandskyddsutbildning.

Brandutbildning i grundläggande brandskydd – detta ingår

Vår brandutbildning för företag är en grund för ett välfungerande brandskydd i din verksamhet, det minskar risken för materiella skador och kan rädda liv vid en brand.

 • Kursen leds av en brandman med mångårig operativ erfarenhet.
 • Utbildning i hur ni kan förebygga brandrisker på företaget och i hemmet.
 • Så jobbar ni enkelt med systematiskt brandskyddsarbete på ert företag.
 • Så ser ett typiskt brandförlopp ut.
 • Hur man agerar vid brand på jobbet och i hemmet.
 • Övning: Släck en brinnande person med brandfilt.
 • Övning: Så använder du en handbrandsläckare på ett brinnande gasolfat.

Pris & kostnad – Grundläggande brandskydd

Vi förstår vikten av livräddning, så vi har gjort vår brandutbildning tillgänglig för alla till ett rimligt pris. Vi tror att alla bör ha grundläggande kunskap om nödsituationer och vi vill vara en del av lösningen.

Google Betyg
4.9
283 recensioner
js_loader

Kurs:
Brandutbildning för företag

Kurs i grundläggande brandskydd.

 • Antal deltagare: Max 12 st.
 • Tidsåtgång: 2-3 timmar.
 • Plats: På er arbetsplats.
 • Instruktör: Brandman.

Pris från:

 • 7500kr + moms.

Betalning sker efter genomförd kurs (30 dagar).

Brandförlopp, ett av momenten som finns med i vår brandutbildning.
Daniel Stenholm
Daniel Stenholm
1716975084
Jesper Stolt
Jesper Stolt
1716975030
Parla & Josef
Parla & Josef
1716818590
MK Blast
MK Blast
1716818570
Jättebra instruktör, känner mig mycket säkrare på hrl nu!
Matilda Regell
Matilda Regell
1716804306
Bra och tydlig genomgång.
Natalija Pantic
Natalija Pantic
1716804300
Det gick jättebra, lärde mig mycket vid att lyssna och själv testa!
Maya Zantout
Maya Zantout
1716804291
Jätte bra
amani tamerjei
amani tamerjei
1716804247
Bra utbildning, Martin var tydlig och duktig att lära ut.
Elin Höglund
Elin Höglund
1715172639
Bra och pedagogiska information och övningar
Joakim Näslund
Joakim Näslund
1715172513
Trevligt och varmt bemötande.Bra och informativt.
Mikael Lundberg
Mikael Lundberg
1714138762
Mycket bra hlr kurs med tydlig o bra utbildare
Joakim Granat
Joakim Granat
1714138718
Bra plats och informativ ledare.
BJÖRN EKMAN
BJÖRN EKMAN
1714138670
Martin va väldigt trevlig,saklig och pedagogisk. Va lätt att ta in informationen och förstå. 10/10
js_loader

”En utbildning i grundläggande brandskydd för alla anställda är en nödvändighet om verksamheten ska bedömas ha ett rimligt brandskydd och uppfylla kraven lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).”

MSB – Ansvar och systematiskt brandskyddsarbete
Kursdeltagare övar på att släcka en brand på en parkering utanför sin arbetsplats.

”Vi har upptäckt att syftet med brandutbildningar inte bara är att förmedla information och kunskap, utan också att skapa en närmare samhörighet bland deltagarna. Genom att dela sina livserfarenheter och historier får ni alla lära känna varandra på ett personligt plan.

Många av aktiviteterna genomförs i grupp för att främja samarbete och hjälpande.

Utbildningen blir därmed både en teambuilding-övning och en läroupplevelse om akutsjukvård och brandskydd.”

Måns Franklin, Franklin Brand & Hälsa

Brandutbildningar räddar liv

Har du någonsin tänkt på vad du skulle göra om en brand bröt ut i ditt hem eller på arbetsplatsen?

Vår utbildning i grundläggande brandskydd är en kurs som ger dig de verktyg du behöver för att skydda dig själv, din familj och dina kollegor från brand. Du lär dig om de viktigaste teknikerna för att upptäcka och förebygga bränder. Du får också träning i att bekämpa dem på ett säkert och effektiv sätt.

Du kommer att lära dig om de viktigaste faktorerna som orsakar bränder och hur man undviker dem. Du kommer också att få praktisk erfarenhet genom en realistisk simulering, så att du är redo att agera i en riktig nödsituation. Vår utbildning är lätt att ta till sig för företag och dess anställda och vi har en lång erfarenhet av att utbilda inom brand- och livräddning.

Våra utbildare är alla yrkeserfarna brandmän eller arbetar inom annan blåljusverksamhet, så vi vet av erfarenhet att dessa utbildningar kan rädda liv.

Måns Franklin, ägare av Franklin Brand & Hälsa AB och brandman
Telefonnummer 073-5354480
e-post info@franklinbrandochhalsa.se

Viktiga kunskaper för livet

Efter att ha gått vår brandutbildning kommer du att vara förberedd på att hantera viktiga åtgärder som kan rädda liv. Du kommer att lära dig om livräddande tekniker och verktyg och få möjlighet att öva dem i praktiken.

 • Räddningstekniker och räddningsverktyg
 • Ökad självsäkerhet att agera rätt i en nödsituation
 • Kommunikation och samarbete under en brand
 • Praktisk erfarenhet av brandsituationer

Efter genomförd kurs får både arbetsgivaren och alla deltagare ett certifikat.

En brandman (Måns Franklin) visar hur man släcker en (kontrollerad) brand på ett företags parkering i göteborg

Vanliga frågor om brandutbildningar

En brandutbildning syftar till att ge deltagare grundläggande kunskaper och färdigheter om hur man skyddar sig själv och andra från brand och rök. Brandutbildningar har en direkt påverkan på säkerhetskulturen i er verksamhet. Genom att utbilda anställda om brandskydd, första hjälpen, hjärt- och lungräddning på barn samt hur man använder en hjärtstartare, ökar de sin medvetenhet om säkerhet på arbetsplatsen.

Vilka moment ingår?

Vår brandskyddsutbildning täcker de grundläggande åtgärderna som är nödvändiga för att skydda personer vid medicinska nödsituationer.

Utbildning innehåller:

 • Förevisning av en brandman med mångårig operativ erfarenhet
 • Brandrisker och hur dessa förebyggs
 • Systematiskt brandskyddsarbete på ditt företag
 • Brandförlopp
 • Hur ska du agera vid brand på jobbet och i hemmet
 • Släcka en brinnande person med brandfilt
 • Använda en handbrandsläckare på ett brinnande gasolfat

Hur lång tid tar det att gå en brandutbildning?

En brandskyddsutbildning hos Franklin brand & Hälsa tar 2-3 timmar att genomföra.

Får jag ett certifikat efter avslutad brandutbildning?

Önskar ni certifikat så ordnar vi självklart det. Antingen personliga i fickformat eller ett större för företaget att sätta på väggen. Det kommer att bevisa att du har den kunskap och de färdigheter som krävs för att skydda dig själv och andra i händelse av en brand.

Finns utbildningen tillgänglig för andra grupper än företag?

Ja, denna utbildning går att boka för alla typer av grupper och organisationer så som samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar och hyresgästföreningar. Tänk bara på att våra priser visas exklusive moms då vi främst riktar oss till företag.

Finns det webbaserade brandutbildningar?

Webbutbildningar saknar den praktiska erfarenhet som är viktig för att lära sig om brandskydd. När man går på en fysisk utbildning får man möjlighet att se och hantera verktyg och utrustning samt att träna på olika scenarier i en kontrollerad miljö.

Det kan vara svårt att fånga uppmärksamheten hos deltagarna i en webbutbildning. Utan den fysiska närvaron av en instruktör kan det vara lätt att distraheras eller bli trött på materialet.

I en fysisk utbildning kan en instruktör lätt identifiera om en deltagare har svårigheter och ge personlig feedback för att hjälpa till att förbättra deras förståelse.

Därför erbjuder vi idag enbart fysiska utbildningar på plats.

Inte vad du sökte?