Grundläggande Brandskydd

Tre personer jobbar tillsammans på sitt företag med att släcka en brinnande docka med en brandfilt, ett moment i grundläggande brandskyddsutbildning.

Detta ingår i kursen Grundläggande Brandskyddsutbildning

Vår grundläggande brandskyddsutbildning är en grund för ett välfungerande brandskydd i din verksamhet, det minskar risken för materiella skador och kan rädda liv vid en brand.

 • Kursen leds av en brandman med mångårig operativ erfarenhet.
 • Utbildning i hur ni kan förebygga brandrisker på företaget.
 • Så jobbar ni enkelt med systematiskt brandskyddsarbete på ert företag.
 • Så ser ett typiskt brandförlopp ut.
 • Hur man agerar vid brand på jobbet och i hemmet.
 • Övning: Släck en brinnande person med brandfilt
 • Övning: Så använder du en handbrandsläckare på ett brinnande gasolfat.

Pris & Kostnad – Grundläggande Brandskyddsutbildning

Vi förstår vikten av livräddning, så vi har gjort vår brandskyddsutbildning tillgänglig för alla till ett rimligt pris. Vi tror att alla bör ha grundläggande kunskap om nödsituationer och vi vill vara en del av lösningen.

Google Betyg
4.9
63 recensioner
js_loader

Kurs:
Grundläggande Brandskyddsutbildning

Kurs i grundläggande brandskyddsutbildning.

 • Antal deltagare: max 12 st
 • Tidsåtgång: 3 timmar
 • Plats: På er arbetsplats
 • Instruktör: Brandman

Priser från (ex moms)

 • Utan praktisk övning:
  6900kr per grupp.
 • Med praktisk övning:
  7900kr per grupp.

Betalning sker efter genomförd kurs (30 dagar).

Mycket bra utbildning!Camilla superbra instruktör!
Mikael Hilding
Mikael Hilding
09:29 24 Mar 23
Oscar Thorén
Oscar Thorén
09:27 24 Mar 23
Joar Hellqvist
Joar Hellqvist
09:27 24 Mar 23
Jonas Henriksson
Jonas Henriksson
09:27 24 Mar 23
Maria Svenningsson
Maria Svenningsson
15:32 15 Mar 23
Alexandra Dahlberg
Alexandra Dahlberg
14:49 15 Mar 23
Emil Nilsson
Emil Nilsson
14:48 15 Mar 23
Victor Becker
Victor Becker
14:48 15 Mar 23
Robert Olsén
Robert Olsén
14:48 15 Mar 23
Ville Westermark
Ville Westermark
14:48 15 Mar 23
Dan Kjellström
Dan Kjellström
08:50 03 Mar 23
David Gullberg
David Gullberg
08:49 03 Mar 23
Lina Backegårdh
Lina Backegårdh
08:49 03 Mar 23
tyuiioioioi
tyuiioioioi
11:15 23 Feb 23
Mycket lärorikt
Emil Bank
Emil Bank
11:15 23 Feb 23
💯%
Daniel Karlsson
Daniel Karlsson
11:15 23 Feb 23
Jättebra och lärorikt!
David Bergh
David Bergh
11:15 23 Feb 23
Peter Björkqvist
Peter Björkqvist
11:14 23 Feb 23
henrik P
henrik P
11:13 23 Feb 23
Niklas Németh
Niklas Németh
11:13 23 Feb 23
js_loader

”En utbildning i grundläggande brandskydd för alla anställda är en nödvändighet om verksamheten ska bedömas ha ett rimligt brandskydd och uppfylla kraven lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).”

MSB – Ansvar och systematiskt brandskyddsarbete
Kursdeltagare övar på att släcka en brand på en parkering utanför sin arbetsplats.

”Vi har upptäckt att syftet med utbildningarna inte bara är att förmedla information och kunskap, utan också att skapa en närmare samhörighet bland deltagarna. Genom att dela sina livserfarenheter och historier får ni alla lära känna varandra på ett personligt plan.

Många av aktiviteterna genomförs i grupp för att främja samarbete och hjälpande.

Utbildningen blir därmed både en teambuilding-övning och en läroupplevelse om akutsjukvård och brandskydd.”

Måns Franklin, Franklin Brand & Hälsa

Grundläggande Brandskyddsutbildning är en kurs som räddar liv

Har du någonsin tänkt på vad du skulle göra om en brand bröt ut i ditt hem eller på arbetsplatsen?

Vår grundläggande brandskyddsutbildning är en kurs som ger dig de verktyg du behöver för att skydda dig själv, din familj och dina kollegor från brand. Du lär dig om de viktigaste teknikerna för att upptäcka och förebygga bränder. Du får också träning i att bekämpa dem på ett säkert och effektiv sätt.

Du kommer att lära dig om de viktigaste faktorerna som orsakar bränder och hur man undviker dem. Du kommer också att få praktisk erfarenhet genom en realistisk simulering, så att du är redo att agera i en riktig nödsituation. Vår utbildning är lätt att ta till sig för företag och dess anställda och vi har en lång erfarenhet av att utbilda inom brand- och livräddning.

Våra utbildare är alla yrkeserfarna brandmän eller arbetar inom annan blåljusverksamhet, så vi vet av erfarenhet att dessa utbildningar kan rädda liv.

Måns Franklin, ägare av Franklin Brand & Hälsa AB och brandman
Telefonnummer 073-5354480
e-post info@franklinbrandochhalsa.se

Viktiga kunskaper för livet

Efter att ha gått vår brandskyddsutbildning, kommer du att vara förberedd på att hantera viktiga åtgärder som kan rädda liv. Du kommer att lära dig om livräddande tekniker och verktyg och få möjlighet att öva dem i praktiken.

 • Räddningstekniker och räddningsverktyg
 • Ökad självsäkerhet att agera rätt i en nödsituation
 • Kommunikation och samarbete under en brand
 • Praktisk erfarenhet av brandsituationer

Efter genomförd kurs får både arbetsgivaren och alla deltagare ett certifikat.

En brandman (Måns Franklin) visar hur man släcker en (kontrollerad) brand på ett företags parkering i göteborg

Vanliga frågor om brandskyddsutbildningar

En brandskyddsutbildning syftar till att ge deltagare grundläggande kunskaper och färdigheter om hur man skyddar sig själv och andra från brand och rök. Brandskyddsutbildning har en direkt påverkan på säkerhetskulturen i er verksamhet. Genom att utbilda anställda om brandskydd, första hjälpen, hjärt- och lungräddning på barn samt hur man använder en hjärtstartare, ökar de sin medvetenhet om säkerhet på arbetsplatsen.

Vilka moment ingår?

Vår brandskyddsutbildning täcker de grundläggande åtgärderna som är nödvändiga för att skydda personer vid medicinska nödsituationer.

Utbildning innehåller:

 • Förevisning av en brandman med mångårig operativ erfarenhet
 • Brandrisker och hur dessa förebyggs
 • Systematiskt brandskyddsarbete på ditt företag
 • Brandförlopp
 • Hur ska du agera vid brand på jobbet och i hemmet
 • Släcka en brinnande person med brandfilt
 • Använda en handbrandsläckare på ett brinnande gasolfat

Hur lång tid tar det att gå en brandskyddsutbildning?

En brandskyddsutbildning hos Franklin tar 2-3 timmar att genomföra.

Får jag ett certifikat efter avslutad brandskyddsutbildning?

Ja, du får ett certifikat efter att ha avslutat brandskyddsutbildningen. Det kommer att bevisa att du har den kunskap och de färdigheter som krävs för att skydda dig själv och andra i händelse av en brand.

Finns utbildningen tillgänglig för andra grupper än företag?

Ja, denna utbildning går att boka för alla typer av grupper och organisationer så som samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar och hyresgästföreningar. Tänk bara på att våra priser visas exklusive moms då vi främst riktar oss till företag.

Finns det webbaserade brandskyddsutbildningar?

Webbutbildningar saknar den praktiska erfarenhet som är viktig för att lära sig om brandskydd. När man går på en fysisk utbildning får man möjlighet att se och hantera verktyg och utrustning samt att träna på olika scenarier i en kontrollerad miljö.

Det kan vara svårt att fånga uppmärksamheten hos deltagarna i en webbutbildning. Utan den fysiska närvaron av en instruktör kan det vara lätt att distraheras eller bli trött på materialet.

I en fysisk utbildning kan en instruktör lätt identifiera om en deltagare har svårigheter och ge personlig feedback för att hjälpa till att förbättra deras förståelse.

Därför erbjuder vi idag enbart fysiska utbildningar på plats.