Första hjälpen utrustning på företaget

Vad är första hjälpen?

Man ger akut vård och stöd till en person som har drabbats av en skada eller plötslig sjukdom. Det är den första nödvändiga insatsen innan professionell medicinsk hjälp kan nå fram. Första hjälpen är avsedd att stabilisera patientens tillstånd, minimera risken för komplikationer och främja läkningsprocessen.

Första hjälpen kan omfatta en rad olika åtgärder, beroende på situationen. Här är några vanliga element i första hjälpen:

 1. Bedömning av situationen: Det första steget är att snabbt bedöma situationen och säkerställa att det är säkert för både den skadade personen och första hjälpen-givaren att ingripa.
 2. Kontrollera medvetandet: Det är viktigt att kontrollera om den skadade personen är medveten eller inte. Detta kan göras genom att försöka kommunicera med personen genom att prata med dem och försöka få en reaktion.
 3. Andningskontroll: Om personen inte svarar, måste man kontrollera om personen andas eller inte. Detta kan göras genom att placera örat nära personens mun och näsa för att lyssna och känna efter andningsluften.
 4. Ringa efter hjälp: Om situationen är allvarlig eller om personen behöver medicinsk hjälp, bör du omedelbart ringa efter nödtjänster och följa deras instruktioner.
 5. Blödning: Om personen blöder, är det viktigt att stoppa blödningen så snabbt som möjligt genom att applicera tryck på såret med en steril förband eller en ren trasa.
 6. Stödja andning och cirkulation: Om personen inte andas normalt eller har en hjärtstopp, kan det vara nödvändigt att ge hjärt-lungräddning (HLR) tills professionell hjälp kommer fram.
 7. Immobilisering av skador: Om personen har misstänkta frakturer eller ryggskador, är det viktigt att minimera rörelsen och immobilisera området för att förhindra ytterligare skador.

Första hjälpen är en färdighet som kan läras och tränas av alla och är avgörande för att kunna ge snabb och effektiv hjälp i nödsituationer. Att kunna tillhandahålla första hjälpen kan göra skillnaden mellan liv och död i många situationer. Det är också viktigt att komma ihåg att första hjälpen inte bara handlar om att behandla skador, utan också att ge emotionellt stöd och tröst till den skadade personen.

Exempel på första hjälpen på ett företag.

Första hjälpen utrustning


Första hjälpen-utrustning kan variera beroende på situationen och miljön där olyckan eller skadan inträffar. Här är en lång lista över vanliga första hjälpen-föremål som kan vara användbara att ha till hands:

 1. Förbandsmaterial:
  • Förbandslindor av olika storlekar för att täcka sår och skador.
  • Plåster i olika storlekar för mindre sår.
  • Triangulära förband för att skydda större sår eller immobilisera skadade armar.
  • Gasbindor för att fixera förband eller stabilisera skador.
 2. Såromläggning:
  • Sterila kompresser för att täcka sår.
  • Desinfektionsmedel, såsom alkohol eller klorhexidin, för att rengöra sår.
  • Sterila handskar för att undvika infektion vid hantering av sår.
 3. Skydd mot blödning:
  • Förbandstryckförband för att stoppa kraftig blödning.
  • Hemostatiska förband eller pulver för att snabbt stoppa blödning.
  • Tourniquet för att kontrollera extrem blödning vid extremitetsskador.
 4. Andningshjälp:
  • Andningsmask för att ge mun-till-mun-andning eller mun-till-mask-andning.
  • Tasventil för att administrera andningshjälp med hjälp av en mask.
 5. Hjärt-lungräddning (HLR):
  • En HLR-mask för att skydda både den som ger HLR och den skadade personen.
  • En hjärtstartare (defibrillator) för att återställa normal hjärtrytm vid hjärtstopp.
 6. Immobilisering och stabilisering:
  • Splints eller stabiliserande bandage för att fixera skadade lemmar.
  • Nackkrage för att immobilisera nacken vid misstänkt nackskada.
 7. Smärtlindring:
  • Smärtstillande medel som paracetamol eller ibuprofen.
  • Kylpåsar eller varmpåsar för att lindra smärta och minska svullnad.
 8. Övrigt:
  • Saxar för att klippa förbandsmaterial eller kläder för att få tillgång till skador.
  • Ficklampa för att undersöka skador i mörker.
  • Värmeisolerande filtar för att bevara kroppsvärme vid kyla eller chocktillstånd.

Att ha en välorganiserad första hjälpen-kit och veta hur man använder dess innehåll är avgörande för att kunna ge effektiv första hjälpen vid nödsituationer. Kom ihåg att även om första hjälpen-kiten kan vara mycket användbara, är det också viktigt att ha kunskapen att använda dem på rätt sätt. Att ta en första hjälpen-kurs kan vara mycket fördelaktigt för att förbättra dina färdigheter och förtroende när det gäller att ge akutvård.

Övning i att sätta förband på en hand

Finns det lagkrav på företag vad gäller första hjälpen?


Ja, många länder har lagstadgade krav som företag måste följa när det gäller första hjälpen-utrustning och säkerhetsåtgärder för att skydda sina anställda. Dessa lagar och regler är vanligtvis utformade för att säkerställa en säker arbetsmiljö och för att minimera riskerna för arbetsrelaterade skador och olyckor. Här är en översikt över några av de vanligaste lagkraven som företag kan förväntas följa:

 1. Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverket:
  • Många länder har en arbetsmiljölag som fastställer krav och standarder för säkerheten och hälsan på arbetsplatsen. Arbetsmiljöverket, eller motsvarande myndighet, är ansvarig för att genomföra och övervaka efterlevnaden av dessa lagar. De kan också ge vägledning och utfärda böter till företag som inte följer lagstadgade krav.
 2. Riskbedömning:
  • Företag förväntas genomföra riskbedömningar för att identifiera potentiella faror och risker på arbetsplatsen. Baserat på dessa bedömningar ska de sedan vidta lämpliga åtgärder för att minimera riskerna och skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet.
 3. Första hjälpen-utrustning:
  • Lagkrav kan inkludera krav på att företag måste ha tillräcklig första hjälpen-utrustning tillgänglig på arbetsplatsen. Detta kan innefatta allt från förbandslådor och förbandsmaterial till defibrillatorer och andra livräddande utrustningar, beroende på risknivån för arbetsplatsen och antalet anställda.
 4. Utbildning i första hjälpen:
  • Företag kan också vara skyldiga att tillhandahålla utbildning i första hjälpen till sina anställda för att säkerställa att de är kompetenta att ge nödvändig akutvård vid behov. Detta kan innefatta kurser i hjärt-lungräddning (HLR), användning av defibrillatorer och andra livräddande färdigheter.
 5. Uppdatering och underhåll:
  • Det är vanligtvis också ett krav att första hjälpen-utrustning regelbundet kontrolleras, underhålls och uppdateras för att säkerställa att den är i gott skick och redo att användas vid behov. Detta kan innebära att byta ut förbandsmaterial som har gått ut eller att se till att batterierna i defibrillatorer är fulladdade.

Att följa dessa lagkrav är inte bara ett juridiskt ansvar för företag utan också en moralisk och etisk skyldighet för att skydda sina anställdas hälsa och säkerhet. Att inte följa dessa lagar kan resultera i böter, rättsliga påföljder och en försämrad arbetsmiljö och förtroende från arbetstagare och allmänhet.

Hyra hjärtstartare till företag?

Många företag erbjuder hjärtstartare för uthyrning. Att ha tillgång till en hjärtstartare på arbetsplatsen kan vara avgörande vid ett plötsligt hjärtstopp, eftersom snabb åtkomst till defibrillering kan öka chansen att rädda en persons liv.

Här är några viktiga punkter att överväga när det gäller att hyra en hjärtstartare för företagsbruk:

 1. Första hjälpen-program:
  • Företag som överväger att hyra en hjärtstartare bör först utveckla och implementera en omfattande första hjälpen-policy och utbildningsprogram för sina anställda. Detta innebär att tillhandahålla utbildning i hjärt-lungräddning (HLR) och användning av en hjärtstartare.
 2. Placering och tillgänglighet:
  • Det är viktigt att placera hjärtstartaren på en lättillgänglig plats där den kan nås snabbt vid behov. Företag kan behöva överväga att ha flera hjärtstartare beroende på storleken och layouten av arbetsplatsen.
 3. Underhåll och ansvar:
  • När företaget hyr en hjärtstartare är de ofta ansvariga för att se till att den är i gott skick och fungerar korrekt. Detta kan innebära att regelbundet kontrollera enheten, byta ut batterier och elektroder och följa tillverkarens underhållsanvisningar.
 4. Utbildning och certifiering:
  • Alla anställda bör utbildas i korrekt användning av hjärtstartaren och hur man utför HLR. Att få certifiering i HLR kan också vara fördelaktigt för att säkerställa att anställda har nödvändiga färdigheter och förtroende för att agera i en nödsituation.
 5. Juridiska överväganden:
  • Företag bör vara medvetna om eventuella juridiska krav och ansvar som kan följa med att ha en hjärtstartare på arbetsplatsen. Det kan vara klokt att konsultera med juridisk expertis för att säkerställa fullständig efterlevnad av alla relevanta lagar och föreskrifter.

Att ha en hjärtstartare tillgänglig på arbetsplatsen kan vara en livräddande åtgärd och en viktig del av företagets första hjälpen-program. Genom att tillhandahålla nödvändig utrustning, utbildning och stöd kan företag skapa en säkrare arbetsmiljö och öka chanserna för positiva utfall vid nödsituationer.

Vart ska första hjälpen utrustning placeras?

Placeringen av första hjälpen-utrustning på ett företag är avgörande för att säkerställa att den är lättillgänglig i händelse av en nödsituation. Här är några riktlinjer för var första hjälpen-utrustning bör placeras på arbetsplatsen:

 1. Centrala platser: Första hjälpen-lådor och utrustning bör placeras på centrala platser som är lättåtkomliga för alla anställda. Detta kan vara i personalrum, korridorer eller andra områden där personalen ofta passerar.
 2. Synlig och väl markerad: Första hjälpen-utrustning bör vara synlig och tydligt markerad med skyltar eller markeringar för att göra det lätt för människor att hitta dem i en nödsituation.
 3. Anpassad till risker: Placeringen av första hjälpen-utrustning bör ta hänsyn till de specifika riskerna och aktiviteterna på arbetsplatsen. Om vissa områden har högre risk för skador eller olyckor, bör det finnas första hjälpen-utrustning i närheten.
 4. Strategiska platser: Första hjälpen-utrustning bör placeras på strategiska platser där det kan vara mest behövligt. Det kan inkludera platser nära farliga maskiner, kök, trappor, eller andra områden där det finns ökad risk för skador.
 5. Lättillgängligt för utbildade personer: Första hjälpen-utrustning bör vara lättillgänglig för personer som har fått utbildning i första hjälpen och är kvalificerade att använda den. Det kan vara fördelaktigt att placera utrustningen nära platser där dessa personer vanligtvis arbetar.
 6. Skyddad från skador och föroreningar: Första hjälpen-utrustning bör placeras på platser där den är skyddad från skador, föroreningar eller extrema temperaturer som kan påverka dess funktionalitet.
 7. Kommunikation med anställda: Det är viktigt att informera och utbilda anställda om var första hjälpen-utrustning finns placerad på arbetsplatsen. Det kan vara en del av den allmänna säkerhetsutbildningen för nya anställda och en regelbunden påminnelse för befintliga anställda.

Genom att noggrant planera och placera första hjälpen-utrustning på arbetsplatsen kan företag öka chansen att snabbt kunna ge nödvändig akutvård vid behov och därigenom minska risken för allvarliga skador eller förluster. Det är också viktigt att regelbundet kontrollera och underhålla första hjälpen-utrustningen för att säkerställa dess funktionalitet när det behövs som mest.

Sammanfattning första hjälpen på företaget

Första hjälpen på företag är en viktig del av arbetsmiljöns säkerhetsåtgärder för att skydda anställdas hälsa och säkerhet. En effektiv första hjälpen-plan och välutrustad första hjälpen-utrustning är avgörande för att kunna hantera och minimera riskerna för skador och olyckor på arbetsplatsen. Här är en sammanfattning av viktiga punkter att beakta när det gäller första hjälpen på företag:

 1. Riskbedömning och planering: Företag bör genomföra noggranna riskbedömningar för att identifiera potentiella faror och risker på arbetsplatsen. Baserat på dessa bedömningar bör de utforma och implementera en första hjälpen-plan som är anpassad till arbetsplatsens specifika behov och risker.
 2. Första hjälpen-utbildning: Det är viktigt att anställda får utbildning i första hjälpen för att kunna hantera nödsituationer effektivt. Detta kan inkludera utbildning i hjärt-lungräddning (HLR), användning av defibrillatorer, förbandsläggning och andra livräddande färdigheter.
 3. Placering av första hjälpen-utrustning: Första hjälpen-utrustning bör placeras på strategiska platser som är lättillgängliga för alla anställda. Det är viktigt att utrustningen är synlig, tydligt markerad och skyddad från skador och föroreningar.
 4. Uppdatering och underhåll: Första hjälpen-utrustningen bör regelbundet kontrolleras, underhållas och uppdateras för att säkerställa dess funktionalitet när det behövs som mest. Detta kan inkludera att byta ut förbandsmaterial som har gått ut eller att se till att batterierna i defibrillatorer är fulladdade.
 5. Erbjudande om hjälp: Anställda bör uppmuntras att söka hjälp eller rapportera eventuella olyckor eller skador omedelbart för att kunna få den nödvändiga första hjälpen och medicinsk vård som krävs.

Genom att ha en välplanerad första hjälpen-plan, välutbildad personal och lämplig första hjälpen-utrustning på plats kan företag effektivt hantera och minimera riskerna för skador och olyckor på arbetsplatsen. Detta inte bara främjar en säkrare arbetsmiljö utan också visar företagets engagemang för sina anställdas hälsa och säkerhet.


Publicerat

i

av