Kategori: Senaste nytt sjukvård

 • Drunkning – bada säkert sommaren 2024

  Drunkning – Bada säkert sommaren 2024 Drunkning utgör en allvarlig och ofta underskattad utmaning för folkhälsan. Globalt sett mister minst 236 000 människor livet varje år på grund av drunkning. I Europa är situationen likaså bekymmersam med cirka 20 000 dödsfall årligen. I Sverige inträffar cirka 440 drunkningsolyckor varje år. Av dessa olyckor överlever hälften…

 • Hjärtstartare bäst i test 2024

  Hjärtstartare bäst i test 2024 Modernt designade hjärtstartare är otroligt användarvänliga och tillgängliga för alla. De är utformade för att ge tydliga talade instruktioner till användaren om hur de ska agera i en nödsituation. Dessutom är de utrustade med säkerhetsmekanismer som förhindrar att en elektrisk stöt ges om det inte är absolut nödvändigt. En tidig…

 • Första hjälpen utrustning på företaget

  Första hjälpen utrustning på företaget Enligt arbetsmiljölagstiftningen är företag skyldiga att ha första hjälpen-utrustning och tillräckligt med utbildad personal för att hantera nödsituationer och olyckor som kan uppstå på arbetsplatsen. Att ha en välutrustad första hjälpen-låda och personal som är utbildad i första hjälpen är avgörande för att kunna agera snabbt och effektivt vid olyckor…

 • HLR utbildning för företag

  HLR utbildning för företag Vad är HLR? HLR står för hjärt-lungräddning. Det är en serie livräddande åtgärder som används vid akuta situationer där någon drabbas av hjärtstopp eller andningsstopp. Syftet med HLR är att upprätthålla blodcirkulationen och syresättningen i kroppen tills professionell medicinsk hjälp kan nå fram. HLR består av tre huvudkomponenter: HLR är en…

 • SMS-livräddare

  SMS-livräddare Sms-livräddare sammanför frivilliga med HLR-kunskap, närmaste hjärtstartare och en person med misstänkt hjärtstopp genom mobilteknologi, vilket skapar ett snabbt och samordnat nätverk för livräddande insatser. Systemet förbättrar överlevnadschanserna för personer som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus. Genom att involvera medborgare i en snabb och effektiv kedja kan vi tillsammans rädda liv medan ambulansen är…

 • Vad är HLR?

  Vad är HLR? Vad är HLR? HLR är en första hjälpen-behandling som ges för att få igång hjärtat och andningen hos någon som har drabbats av ett hjärtstopp. Vikten av HLR kan inte överskattas, eftersom det kan vara skillnaden mellan liv och död för den drabbade. Ju snabbare bröstkompressioner och inblåsningar startar, desto större är…

 • Första hjälpen utrustning i hemmet

  Första hjälpen utrustning i hemmet Första hjälpen utrustning i hemmet. I vår hemmiljö kan en rad skador inträffa, varierande från mindre olyckor till allvarliga incidenter. Vanliga skador inkluderar snubblingar och fall, vilka kan påverka människor i alla åldrar, men särskilt äldre och små barn. Ofta sker dessa olyckor på grund av hala golv, ojämna ytor…

 • Ambulansens inställelsetider

  Ambulansens inställelsetider 2023 Ambulansens inställelsetider är den tid det tar för en ambulans att nå fram till en plats efter att ha fått ett larm. Dessa tider är avgörande för att kunna ge snabb och effektiv akutsjukvård. Inställelsetiden kan variera beroende på olika faktorer, inklusive avståndet till platsen, trafikförhållandena, typen av nödsituation och den geografiska…

 • HLR 2022

  Statistik hjärtstopp 2022 En djupdykning i den senaste årsrapporten från det Svenska HLR-registret avslöjar en imponerande statistik: 1574 personer räddades till livet efter hjärtstopp i Sverige under 2022. Detta innebär att i genomsnitt en person återfick sitt liv var sjätte timme, vilket summerar till fyra räddade människoliv per dygn. Svenska HLR-registret 2022 Årsrapporten från det…

 • Skåne inför SMS-livräddare

  Skåne inför SMS-livräddare När ett 112-samtal om hjärtstopp inkommer, aktiveras en mobilapp som genast larmar upp till 30 frivilliga i närheten. Dessa hjältar får ett uppdrag via appen: antingen att snabbt bege sig till den drabbade och påbörja hjärt-lungräddning, eller att hämta närmaste hjärtstartare och ta den till platsen för hjärtstoppet. Målet är att påbörja…