Drunkning – bada säkert sommaren 2024

Vad händer i kroppen vid drunkning?

När vatten börjar tränga in i näsan och munnen, uppstår ofta kramp i luftvägarna som ett första steg. När krampen avtar, börjar vattnet flöda ner i lungorna.

Lungorna är ansvariga för att syresätta blodet, vilket sedan transporterar syret till resten av kroppen. Om vatten kommer in i lungorna eller om krampen i luftvägarna hindrar syre från att nå blodet, uppstår syrebrist i kroppen. Detta kan ske mycket snabbt, och inom några minuter kan personen bli medvetslös. Efter ytterligare några minuter kan hjärtat börja slå långsammare och till och med stanna.

Syrebrist kan leda till hjärnskador. Andra möjliga konsekvenser av en drunkningsolycka inkluderar hjärtrytmrubbningar, lunginflammation och njurskador. Många av kroppens organ kan återhämta sig efter en drunkningsincident, men hjärnskador kan vara permanenta.

Även om en person som har varit nära att drunkna verkar må bra, kan det uppstå problem senare. Ett exempel är lungödem, där vatten från lungorna orsakar andfåddhet och oro. Barn kan också bli ovanligt trötta eller få feber efter en drunkningsincident. Om detta händer, bör du ringa 112 omedelbart.

Hur ska man agera vid en drunkningsolycka?

Vad ska man göra om någon drunknar?

Ropa på hjälp och ring 112

 • Ropa på hjälp och ring 112, eller be någon annan att göra det.

Få upp personen ur vattnet

 • Var försiktig när du försöker rädda en person från djupt vatten, eftersom de kan dra ner dig i panik, även om det är ett litet barn.
 • Försök att hitta något att kasta ut till personen, såsom en livboj eller en åra.
 • Om du måste simma ut, ta med dig något flytande som kan placeras mellan dig och personen, till exempel en livboj, flytleksak, gren eller jacka. Detta föremål kan hjälpa till att hålla personen flytande medan du tar dem till land.
 • Om personen verkar livlös och inte andas, börja med mun-mot-munmetoden redan i vattnet. Kläm åt personens näsa och blås in i munnen.
 • Simma på rygg in mot land för att hålla personens huvud ovanför vattenytan.

Undersök personen

 • Lägg personen på rygg. Om du ser något i munnen, vrid huvudet åt sidan och ta bort det med fingrarna.
 • Kontrollera om personen andas och visar livstecken genom att under några sekunder:
  • Titta om bröstkorgen och magen rör sig.
  • Lyssna och känn om luft strömmar ut och in genom munnen och näsan genom att lägga ditt öra mot personens mun och näsa.
  • Kontrollera om personen reagerar på tilltal, sväljer eller rör på sig.

Om personen verkar livlös

 • Börja genast med hjärt-lungräddning om personen andas onormalt eller inte alls, har gråblek hud och är tung och slapp i kroppen. Fortsätt tills ambulanspersonalen anländer.
 • Om ni är flera, turas om att utföra hjärt-lungräddning. Det är bättre att försöka än att inte göra något alls.

Om personen andas och hjärtat slår

 • Lägg personen i stabilt sidoläge.
 • Försök att lugna personen. Om det är ett barn, stryk försiktigt på kinden eller ryggen.
 • Förhindra nedkylning genom att hålla personen torr och täcka med torra handdukar eller kläder.
 • Stanna kvar hos personen tills ambulansen kommer.
 • Även om personen verkar må bra och andas själv, bör hen åka till sjukhus för bedömning.

Känner du dig tveksam om hur du utför HLR på vuxna eller barn? Gå in på någon av länkarna nedan och läs mer eller boka in dig och dina kollegor på en kurs.

HLR utbildning med hjärtstartare

Barn-HLR

Drunkningsolycka

Drunkningsolyckor med barn

Enligt statistik från Svenska Livräddningssällskapet är juli den månad då flest drunkningsolyckor inträffar. Drunkning är dessutom den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 6 år, vilket understryker vikten av att ha stor respekt för vatten. En studie från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som analyserade data från 1998 till 2007, har identifierat flera faktorer bakom barnens drunkningsolyckor:

 • En tredjedel av alla drunkningsolyckor sker på badplatser där övervakningen brustit.
 • Brister i aktiv bevakning ökar risken för drunkning.
 • 20 procent av barnen som drunknat är i förskoleålder och har drunknat i grunt vatten.
 • Ungdomar och skolbarn överskattar ofta sina simfärdigheter.
 • Inget barn drunknade i samband med båtfärd, tack vare användning av flytväst.

Råd för att undvika drunkningsolyckor

En drunkningsolycka kan ske på bara några sekunder, ofta när en förälder går iväg en kort stund för att till exempel svara i telefon eller hämta något. Många är inte medvetna om hur snabbt en situation kan förändras. Här är några viktiga råd att tänka på när du badar med barn:

 • Bevaka även grunt vatten: Små barn kan drunkna även i grund plaskpool. Se till att alltid ha en vuxen med ständig uppsikt.
 • Barn drunknar tyst: Barn som drunknar gör det oftast utan att skrika eller fäkta med armarna. Därför är det viktigt att konstant övervaka badande barn.
 • Vuxna ska vakta barnen: Överlämna aldrig ansvaret för att ha uppsikt över ditt barn till ett äldre barn.
 • Var nära – på gripavstånd: När du vaktar små barn ska du vara så nära att du snabbt kan gripa tag i dem om det behövs.
 • Flytväst med krage räddar liv: Sätt på flytväst på barn som leker i eller vid vatten, och glöm inte att spänna remmen i grenen. Barn som inte kan simma måste ändå ha ständig bevakning.
 • Turas om att vakta: Drunkningsolyckor sker ibland trots att vuxna finns i närheten. För att undvika detta, utse en ansvarig badvakt och turas om med tydliga överlämningar. Ett tips är att den ansvarige håller något, till exempel en vattenflaska, som en påminnelse om det viktiga uppdraget.
 • Inhägnade pooler och bassänger: Detta gäller även för grunda dammar i trädgårdar.
 • Överskatta inte ditt barns simförmåga: Låt inte barn gå iväg och simma ensamma, även om de är simkunniga.

Genom att följa dessa råd kan vi minska risken för tragiska drunkningsolyckor och skapa en tryggare miljö för barn vid vatten.

Barn leker på stranden

Vanliga frågor om drunkning

Om personen andas onormalt eller inte alls, börja med att ge 5 inblåsningar. Du kan behöva blåsa ganska kraftigt för att säkerställa att bröstkorgen höjer sig. Starta sedan hjärt-lungräddning (HLR) genom att växla mellan 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar.

”Sekundär drunkning” är en term som används på intensivvårdsavdelningen, men symptomen är ofta kraftiga innan dess. Om någon har varit under vatten och andats in vätska, vilket kallas för ”kallsup”, kan en liten mängd vatten komma in i lungorna. Det resulterar i symptom som hosta, snabb andning, trötthet och blekhet.

Vid en nödsituation med ett barn i vattnet, agera snabbt och effektivt:

 1. Ropa på hjälp och säkerställ att någon ringer 112 för att få professionell hjälp.
 2. Försök att få upp barnet ur vattnet och använd flythjälpmedel om det finns tillgängligt för att underlätta räddningen.
 3. Påbörja mun-mot-mun andning omedelbart med 5 inblåsningar, helst redan i vattnet för att snabbt återställa andningen.
 4. Fortsätt med hjärt- och lungräddning enligt standardprotokoll tills hjälp anländer, med en cykel av 30 bröstkompressioner följt av 2 inblåsningar. Varje sekund räknas för att maximera chansen till överlevnad.

Alltid påbörja hjärt-lungräddning (HLR) även om en person är kall, blöt och verkar livlös. Starta med fem inblåsningar och blås lite hårdare än vanligt för att lyfta bröstkorgen. Fortsätt sedan med HLR genom att växla mellan 30 bröstkompressioner och två inblåsningar (30:2) utan avbrott tills ambulans eller räddningstjänst tar över.

När kroppens immunförsvar inte längre är aktivt, börjar bakterier att bryta ned kroppens vävnad och producera gaser som metan och ammoniak. Dessa gaser ansamlas särskilt i buken, vilket resulterar i en svullnad. Inom några dagar kan mängden gaser i kroppen bli så stor att den lyfter personen till ytan som en ballong.

När barn drunknar, sjunker de oftast tyst ner och börjar andas in vatten. Det går snabbt och sker utan något ljud. Därför är det avgörande att barn som badar övervakas varje sekund för att förhindra olyckor. Att ha konstant uppsikt är nyckeln för att snabbt ingripa och förhindra att en farlig situation uppstår.

Inte vad du sökte?


Publicerat

i

av