Islivräddning & HLR

Utrustning att ha med sig på isen

När man ska bege sig ut på isen, oavsett om det är för att åka skridskor, fiska eller bara vistas där, är det viktigt att ha rätt utrustning med sig för att vara säker. Här är några exempel på vad man bör ha med sig:

 1. Skridskor eller broddar: För att kunna åka skridskor eller röra sig på isen behöver man antingen ha skridskor eller broddar som förbättrar greppet och motverkar att man halkar på isen.
 2. Ispik: En ispik är ett verktyg som används för att mäta isens tjocklek och säkerhet. Det är viktigt att ha med sig en ispik för att kontrollera att isen är tillräckligt tjock och säker att gå/skridskoåka på.
 3. Isdubbar: Isdubbar är små verktyg som bärs runt nacken eller i en ficka och används för att hjälpa till att dra sig upp ur vattnet vid en ev. genomisning. Isdubbar är särskilt användbara om man till exempel åker skridskor eller utför andra isaktiviteter där risken att hamna i vattnet är högre.
 4. Räddningsboj eller flytväst: Om man befinner sig på osäker is eller är rädd för att inte kunna ta sig upp på egen hand om man skulle hamna i vattnet, är det viktigt att ha med sig en räddningsboj eller en flytväst. Detta kan rädda liv i en nödsituation.
 5. Isborr: En isborr är ett verktyg som används för att testa isens tjocklek genom att borra ett hål i isen och mäta tjockleken. Genom att ha med sig en isborr kan man regelbundet kontrollera isens säkerhet under vistelsen på isen.
 6. Mobiltelefon: Det är alltid bra att ha med sig en mobiltelefon för att kunna kontakta hjälp vid en nödsituation. Se bara till att telefonen är vattentät eller att du har den i en vattentät förvaring för att skydda den från att bli våt om den skulle oavsiktligt åka i vattnet.
 7. Säkerhetsutrustning: Utöver de tidigare nämnda objekten kan det vara en god idé att ha med sig annan säkerhetsutrustning såsom en reflexväst för att synas bättre, en ficklampa för att kunna se när det är mörkt samt en visselpipa för att kunna kalla på hjälp om det behövs.

Det är alltid viktigt att ha säkerheten i åtanke när man beger sig ut på isen, oavsett vilken aktivitet man ämnar utföra där. Att vara förberedd med rätt utrustning kan hjälpa till att minimera risken för olyckor och bidra till en tryggare upplevelse.

Islivräddning

 • Livräddning av en person som gått genom isen är en akutsituation som kräver snabb handling och rätt kunskaper för att rädda både den drabbade personens liv och din egen säkerhet. Här är några steg att följa om du möter en sådan situation:
 • Ropa efter hjälp: Kalla på hjälp från andra som kan bistå i räddningsinsatsen. Ju fler personer som är tillgängliga, desto bättre.
 • Bedöm risken: Innan du närmar dig personen på isen, bedöm risken för din egen säkerhet. Kolla efter tecken på svag is runt omkring, och försök att hålla dig på fast mark så långt som möjligt.
 • Använd skyddsutrustning: Om du har tillgång till någon typ av skyddsutrustning som ett rep, en livboj eller en isdubbe, använd detta för att öka din egen säkerhet under räddningen.
 • Försök att få tag i ett räddningsredskap: Om du kan, försök att hitta en räddningsstege, livboj, båt eller något annat som kan användas för att nå den drabbade personen på säkrare sätt än att gå direkt på isen.
 • Larma räddningstjänsten: Ring 112 eller kontakta räddningstjänsten så snart som möjligt för att få professionell hjälp och vägledning i räddningsinsatsen.
 • Sprid ut tyngden: Om du bestämmer dig för att gå ut på isen för att rädda personen, sprid ut din egen vikt genom att lägga dig ner på magen och krypa fram. Använd isdubbar eller andra föremål för att ge dig extra fäste.
 • Håll dig nära iskanten: När du väl är ute på isen, håll dig nära iskanten så mycket som möjligt. Detta minskar risken för att du själv går igenom isen. Sprid ut vikten ordentligt när du närmar dig personen.
 • Sträck ut ett föremål: När du har kommit till personen som gått genom isen, sträck ut ett föremål som de kan greppa tag i. Försök att hålla en säkerhetsavstånd till dem för att undvika att du blir neddragen också.
 • Dra upp personen: Dra försiktigt och använd föremålet du sträckte ut för att hjälpa personen att ta sig upp på isen. Var beredd på att det kan vara en utmaning och att personen kan vara i chocktillstånd.
 • Ta personen till säkerhet: När du fått upp personen på isen, försök att ta hen så snabbt och säkert som möjligt till närmaste land eller trygg plats där ni kan värmas och få hjälp. Håll personen varm under tiden genom att täcka över med kläder eller filtar.
 • Det är viktigt att komma ihåg att dessa riktlinjer endast är en generell sammanfattning och att du bör ha rätt utbildning och kunskap för att genomföra en räddningsaktion på is. Säkerheten kommer alltid först, så om du inte är tränad eller osäker på situationen, vänta på professionell hjälp att anlända istället.

Vad ska man göra med en nedkyld person?

 • Om du står inför en person som är nedkyld, finns det några viktiga steg du kan ta:
 • Flytta personen till en varm och skyddad plats. Se till att de inte utsätts för fortsatt kyla eller vind.
 • Ta bort eventuellt blött eller fuktigt kläder från personen och ersätt dem med torra kläder om möjligt. Du kan även använda filtar, jackor eller andra isolerande material för att hålla personen varm.
 • Ge personen något varmt att dricka, till exempel varmt vatten, varm choklad eller te. Undvik alkohol och koffein då dessa kan göra kroppen ännu kallare.
 • Kontrollera personens medvetandegrad och andning. Om personen är medvetslös eller har svårt att andas, ring omedelbart nödnummer och följ instruktionerna från operatören.
 • Om personen är vid medvetande, försök att gradvis värma upp kroppen genom att till exempel massera huden eller använda varma fickor eller varmvattenflaskor.
 • Observera personen noggrant och övervaka deras kroppstemperatur. Om personen blir sämre eller uppvisar tecken på allvarliga tillstånd som hypotermi, såsom förvirring, svårigheter att röra sig eller kramper, ring omedelbart nödnummer och följ instruktionerna.
 • Det är viktigt att agera snabbt och professionellt när du möter en nedkyld person. Att snabbt återföra kroppstemperaturen till normal nivå kan vara avgörande för överlevnad och återhämtning hos personen.
En person drar upp en man som gått genom isen

Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *