HLR vid drunkning

En kvinna håller på att drunkna och vevar med ena armen för att få hjälp.

Larma 112

Vid en drunknings situation är första steget att kontakta den lokala räddningstjänsten genom att ringa 112. Det är viktigt att kunna ge korrekt information om situationen, inklusive platsen för händelsen, antalet inblandade personer och andra relevanta detaljer. Denna information kommer att hjälpa räddningstjänsten att agera snabbt och effektivt på situationen . Det är viktigt att hålla sig på linjen med larmcentralens operatör, eftersom de kan ge instruktioner om hur du ska gå tillväga med eventuell hjärt- och lungräddning, användandet av hjärtstartare om sådan finns att tillgå osv. Att agera ensam i en nödsituation ställer stora krav på dig som individ så att ta hjälp av någon i din närhet eller larmoperatören kan vara helt avgörande för hur resultatet blir.

Handlingsplan hjärt- och lungräddning vid drunkning

Handlingsplan av Svenska HLR-rådet

Rådet för hjärt- och lungräddning har tagit fram en specifik handlingsplan för drunkningsolyckor, som betonar vikten av att påbörja inblåsningar så snart som möjligt för att förebygga hjärnskador . HLR-rådet rekommenderar att alla går utbildning i HLR för barn och vuxna och repeterar årligen för att vara förberedda på akuta situationer.

Hjärt- och lungräddning vid drunkning

Handlingsplanen för drunkningstillbud innehåller grundläggande steg för hur man ska agera vid ett drunkningstillbud.

  1. Ropa på hjälp och larma 112. Tänk på din egen säkerhet. Strömt vatten? Blåsigt med stora vågor? Använd en livboj om det finns på plats. Är personen medvetslös med ingen eller onormal andning? Gå vidare till steg 2.
  2. Öppna luftvägen (luta huvudet bakåt) och om möjligt ge 10 inblåsningar i vattnet. Den som ringer 112 sätter på högtalarfunktion så att operatören kan ge fortsatta instruktioner.
  3. Rädda till land. Ge 5 inblåsningar och starta HLR med 30 kompressioner och 2 inblåsningar om det är en vuxen person. Är det ett barn (0-18 år) gör du HLR med 15 kompressioner och 2 inblåsningar. Använd hjärtstartare om det finns tillgängligt. Hjärtstartare blir allt vanligare på framförallt kommunala badplatser och badhus.

Barn och drunkningsolyckor

Drunkning är en betydande dödsorsak bland barn över hela världen, och det är viktigt att förstå orsakerna bakom det för att förhindra att det inträffar. Enligt statistik dör minst 236 000 personer årligen på grund av drunkning, och i Europa är siffran runt 20 000. I Sverige drunknar cirka 440 personer varje år och barn under fem år löper störst risk. Därför är det avgörande att förstå orsakerna till drunkning och vidta förebyggande åtgärder för att undvika sådana tragiska incidenter.

En av de viktigaste faktorerna för att förhindra drunkning är behovet av tillsyn. Barn bör aldrig lämnas obevakade nära vatten, inte ens under en kort stund. Det är också viktigt att se till att simbassänger är inhägnade med staket för att minska risken för drunkning. Föräldrar och vårdgivare måste vara vaksamma och se till att barn övervakas hela tiden när de är nära vatten, särskilt när det gäller små barn som löper en högre risk att drunkna .

Drunkning sker ofta snabbt och tyst, vilket gör det svårt att upptäcka. Det är ovanligt att någon som håller på att drunkna skriker eller viftar med armarna, och det kan hända på några sekunder. I vissa fall kanske barn inte förstår riskerna med vatten och kan ge sig ut i vattnet utan att inse faran. Därför är det viktigt att utbilda barn om riskerna med vatten och lära dem simma från tidig ålder. Föräldrar och vårdgivare måste också se till att barn alltid bär lämpliga flytanordningar när de är nära vatten. Genom att förstå orsakerna till drunkning och vidta förebyggande åtgärder kan vi se till att barn är säkra och undvika de tragiska konsekvenserna av drunkning.

Ett barn räddas från drunkning med hjälp av en livboj.

Gå utbildning i första hjälpen & HLR

Känner du att du vill lära dig mer för hur man ska agera vid ett drunkningstillbud? Vill du lära dig hur man utför HLR med högsta kvalitet och hur man använder en hjärtstartare? Då ska du gå en utbildning i första hjälpen & HLR hos Franklin Brand & Hälsa. Med en brandmans erfarenhet av skarpa händelser lär vi dig att agera tryggt och säkert i en nödsituation. För mer info om kursen tryck på knappen nedan.


Publicerat

i

av

Etiketter: