Vad är HLR?

En docka (ett byst) att öva HLR med hjärtstartare på.

När ska man utföra HLR?

Att veta när man ska utföra HLR är avgörande. Om en person inte svarar och inte andas ska HLR påbörjas omedelbart. Helst bör HLR påbörjas inom en minut efter hjärtstoppets början. Att ringa 112 är också viktigt, eftersom larmoperatören kan ge ytterligare råd per telefon om hur man utför HLR. Om du är ensam och hittar någon som är medvetslös och inte andas, påbörja HLR omedelbart.

Att utföra HLR innebär omväxlande bröstkompressioner och inblåsningar kontinuerligt. Det är viktigt att komma ihåg att om personen är medvetslös och inte andas normalt ska HLR påbörjas omedelbart. HLR ökar alltid chansen att överleva ett hjärtstopp hos en vuxen. Att veta hur man utför HLR kan vara en livsräddande färdighet som alla borde lära sig.

Så utför du HLR – steg för steg

Bedöm situationen

Hjärt-lungräddning är en första hjälpen-behandling som ges till någon som har slutat andas. Innan du påbörjar HLR är det viktigt att bedöma situationen och säkerställa din säkerhet. Kontrollera först för eventuella faror i området såsom elektriska ledningar, trafik, brand/rök eller farliga material. För det andra, försök att väcka personen. Om personen inte reagerar, ring efter hjälp eller be någon ringa 112.

Kontrollera andning

När man utför HLR är det första steget att kontrollera om personen andas normalt. Detta kan göras genom att öppna luftvägarna genom att lägga en hand på pannan och luta huvudet bakåt. Efter att du har öppnat luftvägarna, kontrollera om personen andas genom att titta efter brösthöjning och lyssna efter andning. Om personen inte andas är det dags att utföra hjärt- och lungräddning

Kompressioner

Placera båda händerna ovanpå varandra i mitten av bröstet, och tryck ner bröstet 5-6 cm, 30 gånger. Kompressionerna bör ges med en hastighet av 100-120 kompressioner per minut.

Inblåsningar

Öppna luftvägen genom att lyfta upp hakan och böj huvudet bakåt. Knip om personens näsa, gapa stort så du täcker hela personens mun med din mun och blås in luft tills bröstkorgen höjer sig. Gör 2 inblåsningar.

Fortsätt med HLR 30:2

Fortsätt HLR 30:2 tills ambulanspersonal/räddningstjänst tar över, eller att personen andas med normala andetag. Minimera avbrott i HLR.

HLR på barn

När man utför HLR på spädbarn och barn finns det skillnader i teknik jämfört med vuxna. Det är viktigt att lära sig den rätta tekniken för att kunna ge bästa möjliga vård till en person som behöver HLR. En viktig skillnad är att man måste anpassa kraften i bröstkompressionerna efter barnets storlek och vikt. För spädbarn används endast två fingrar för bröstkompressioner, medan för större barn används hela handflatan. Att lära sig rätt teknik är avgörande för att kunna ge effektiv hjälp vid en nödsituation.

Vid utförande av HLR på spädbarn och barn startar man med 15 bröstkompressioner i följd med en hastighet på 100-120 kompressioner per minut. Man ska minimera avbrott i bröstkompressionerna och om möjligt utföra HLR på en hård yta. Efter 15 kompressioner utför man 2st inblåsningar. Fortsätt tills ambulanspersonal/räddningstjänst tar över.

En vuxen person håller två fingrar ovanpå en bebis bröstkorg och utför hjärtmassage på ett spädbarn. En del av kursen Barn-HLR.

Möjliga komplikationer av HLR

När du utför HLR är det viktigt att vara medveten om potentiella komplikationer som kan uppstå. En möjlig komplikation är revbensfrakturer, som kan uppstå som ett resultat av de kraftfulla bröstkompressioner som krävs för HLR . En annan potentiell komplikation är pneumothorax, som är ett tillstånd där luft läcker från lungan in i pleurahålan, vilket gör att lungan kollapsar. Dessutom finns det risk för kräkningar under HLR, vilket kan påverka svårigheten och viljan att utföra inblåsningar. Dock så övervinner alltid nyttan med HLR risken för komplikationerna ovan. Är man därför osäker på om andningen är normal eller ej så ska man alltid starta hjärt- och lungräddning.

Slutsats och sammanfattning

Vikten av HLR-träning kan inte överdrivas. Ju snabbare bröstkompressioner och inblåsningar startar, desto större är chansen att överleva en hjärtstopp. Därför är det viktigt att lära sig och öva HLR regelbundet, så att man är förberedd om en nödsituation skulle uppstå. Vi på Franklin Brand & Hälsa erbjuder HLR-utbildningar med hjärtstartare med de senaste rekommendationerna. Genom att ta en HLR-kurs kan du lära dig de grundläggande teknikerna för att utföra HLR på en vuxen eller ett barn, och öka dina chanser att rädda livet i en nödsituation.

Sammanfattningsvis är HLR en livräddande teknik som kan utföras av vem som helst i en nödsituation. Det innebär att bedöma situationen, kontrollera medvetande och andning, utföra bröstkompressioner och inblåsningar. Det är viktigt att komma ihåg de rätta teknikerna och modifieringarna för olika åldersgrupper och situationer. Även om det kan finnas möjliga komplikationer, uppväger fördelarna med att utföra HLR riskerna. Det är avgörande att få ordentlig träning och träna regelbundet för att vara förberedd på en nödsituation. Genom att lära oss och träna HLR kan vi potentiellt rädda ett liv.


Publicerat

i

av

Etiketter: