SMS-livräddare

Vem kan bli SMS-livräddare?

För att bli en SMS-livräddare måste man ladda ner och registrera sig i appen som är tillgänglig för alla över 18 år. Förutsättningen för att kunna använda appen är att man någon gång gått en HLR-utbildning där man lärt sig att utföra hjärt- och lungräddning samt hur man använder en hjärtstartare. När de väl har registrerats kan volontärer tillhandahålla kontaktinformation för nödsituationer för att meddelas i händelse av ett potentiellt hjärtstopp. Genom att registrera sig som SMS-livräddare kan individer göra skillnad i någons liv och bidra till samhällets säkerhet.

Varför är SMS-livräddare så viktiga?

När larmet kommer

Idag kan du som SMS-livräddare få larm mellan 07:00 och 23:00. När du larmas kan du vara närmare än ambulanser och räddningstjänst, så du hinner påbörja livräddande insatser innan de kommer. Som frivillig livräddare kan du larmas om ett misstänkt hjärtstopp på gatan, på gymmet, i en butik eller hemma. Du kan förändra någons liv! När du får ett larm via appen visas det ungefärliga avståndet till den nödställda. Detta är baserat på den senaste platsen som systemet fick från din app. Vi uppmuntrar dig att acceptera varningen när den kommer, bara om du accepterar den ger dig en korrekt plats och kan överväga om den är inom din räckvidd. Om platsen inte kan nås kan du tacka nej. Upp till 30 volontärer kan larmas samtidigt så bli inte överraskad om fler sms-livräddare dyker upp på olycksplatsen. När du accepterar ett larm får du en karta till den drabbade, antingen direkt eller via en närliggande hjärtstartare. Man kommer då till platsen och påbörjar hjärt- och lungräddning åtgärder tills ambulans eller räddningstjänst kommer.

Tiden är livsviktig

För varje minut som går efter att en person drabbats av ett hjärtstopp minskar chansen att överleva med 10%. Det betyder att när 10min har gått så är personen med största sannolikhet avliden. Ofta tar det minst 10min för ambulans och räddningstjänst att komma fram till en person i nöd. Blåljuspersonal är alltså beroende av allmänhetens hjälp under de första kritiska minuterna. Startar man hjärt- och lungräddning köper man sig tid i väntan på att antingen en hjärtstartare kommer till platsen alternativt att blåljuspersonal tar över.

På olycksplatsen som SMS-livräddare

  • Tänk alltid på din egen och andras säkerhet.
  • Man larmas som en privatperson utan makt utöver att vara en medmänniska som hjälper andra när de behöver det som mest.
  • Om ambulans, räddningstjänst eller polis har anlänt, håll avstånd och låt dem sköta sitt jobb.
  • Om du kommer med bil måste du stanna på ett säkert ställe för att inte störa utryckningsfordonens ankomst.
  • Börja hjärt- och lungräddning (HLR) omedelbart och använd en hjärtstartare så snart som möjligt.
  • Om du utför HLR, fortsätt med det tills du blir avbytt. För att utföra HLR så effektivt som möjligt måste du kommunicera med den som byter av dig så att det inte uppstår pauser i utförandet. Det är fysiskt ansträngande att utföra HLR så hjälps gärna åt om ni är flera på plats.
  • När ambulanspersonal, räddningstjänst eller polis anländer kommer de att vara på plats och leda insatsen och du kan kort presentera dig som frivillig livräddare och rapportera vad du har sett och gjort. Låt dem ta över och låt dem arbeta ensamma om de inte specifikt ber om din hjälp.
  • Om du hämtade och använde en allmän hjärtstartare i samband med larmet, lämna den till blåljuspersonalen och berätta var du hämtat den. Om du har lånat en personlig hjärtstartare från en skola, butik, verksamhet etc. ska den lämnas tillbaka till ägaren om inteblåljuspersonalen uttryckligen önskar behålla den.
  • Om du behöver prata med andra om vad du har varit med om måste du respektera de berördas integritet. Dela inte information som kan identifiera den utsatta, till exempel bör du utelämna adresser, namn och tider eller annan specifik information.

HLR-utbildning med hjärtstartare

Känner du att du vill bli SMS-livräddare men behöver fräscha upp dina kunskaper? Kontakta oss på Franklin Brand & Hälsa så ser vi till att du har alla verktyg som behövs för att kunna utföra uppdrag som SMS-livräddare. Vi som utbildar har alla lång erfarenhet av operativ räddningstjänst och således den kunskapen som krävs för att utföra hjärt- och lungräddning samt använda en hjärtstartare på bästa sätt. Tryck på knappen nedan för att läsa mer om vår utbildning i HLR med hjärtstartare.


Publicerat

i

av

Etiketter: