Skåne inför SMS-livräddare

Frivilliga livräddare i Sverige

Cirka antal svenskar som anslutit sig som sms-livräddare

Registrerade hjärtstartare i Sveriges hjärtstartareregister

Region Skåne inför systemet SMS-livräddare

Den 3 januari lanserar Region Skåne Sms-livräddare, ett banbrytande system som möjliggör snabb hjälp från HLR-utbildade invånare vid misstänkta hjärtstopp utanför sjukhus.

Genom att involvera frivilliga livräddare strävar Region Skåne efter att öka chanserna till tidig hjärt-lungräddning och snabb defibrillering med användning av hjärtstartare. Det innovativa systemet fungerar genom en mobilapp där upp till 30 frivilliga kan larmas när ett 112-samtal om hjärtstopp registreras. Appen lokaliserar livräddare i geografisk närhet och tilldelar dem uppdraget att antingen bege sig till den drabbade för att påbörja hjärt-lungräddning eller hämta närmsta hjärtstartare och ta den till platsen för hjärtstoppet.

Genom att sammanföra HLR-utbildade invånare och avancerad teknologi har Region Skåne skapat ett effektivt system för snabb respons vid livshotande situationer utanför sjukhuset. Sms-livräddarna blir därmed en värdefull resurs för att öka överlevnadschanserna vid akuta hjärtstopp och säkerställa snabb tillgång till livräddande åtgärder. Målet är att påbörja hjärt-lungräddning så snabbt som möjligt i avvaktan på ambulans eller räddningstjänst.

”Handlingskraftiga händer räddar liv. För varje minut som går minskar chansen till överlevnad med tio procent om den drabbade inte får hjälp. Snabbt larm och tidig hjärt-lungräddning ökar möjligheten att överleva för den som har drabbats av ett hjärtstopp. Därför är införandet av Sms-livräddare ett viktigt komplement till vår redan befintliga larmkedja,” säger Cecilia Andréll, regional HLR-samordnare, Team HLR Practicum Skåne. Med detta initiativ strävar man efter att mobilisera hjälp och agera snabbt, medveten om att varje ögonblick spelar en avgörande roll för att maximera chanserna till överlevnad vid hjärtstopp. Sms-livräddarna blir därmed en kritisk länk i kedjan för livräddande insatser och kompletterar det befintliga systemet för snabb och effektiv respons.

Plötsligt hjärtstopp i Skåne

Årligen drabbas 600 personer av plötsligt hjärtstopp i Skåne. I dessa akuta situationer spelar tid en avgörande roll – varje minut av fördröjning i påbörjad hjärt-lungräddning minskar överlevnadschansen med 10 procent.

Väntetiden på ambulans har fördubblats sedan millennieskiftet och uppgår nu i genomsnitt till 10 minuter. Detta innebär att de som drabbas av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhuset är beroende av att någon i närheten påbörjar hjärt-lungräddning under den kritiska väntetiden på ambulans.

Sms-livräddning utgör en strategi för att öka möjligheterna till tidig hjärt-lungräddning. Frivilliga som har anmält sig till tjänsten kan bli larmade av larmcentralen för att omedelbart påbörja hjärt-lungräddning innan ambulansen hinner fram. Sms-livräddarna har även möjlighet att hämta en hjärtstartare för att starta hjärtat i vissa fall innan ambulanspersonal är på plats. Dessa volontärer kan dessutom vara ett stöd för de närstående till den drabbade, vilket bidrar till en ökad samhällsgemenskap och effektivitet i hanteringen av akuta hjärtstoppssituationer.

Alla invånare över 18 år som besitter kunskap i hjärt-lungräddning och har en önskan att bistå sina medmänniskor uppmanas att ansluta sig till systemet genom att enkelt ladda ner appen och genomföra en registrering.

Frivilliga livräddare är tillgängliga för utlarmning till drabbade personer över åtta år, i situationer där larmoperatören bedömer det som lämpligt. Utlarmning kan ske under specifika tider, närmare bestämt mellan klockan 7 och 23. Detta tydliggör systemets struktur och möjliggör att välutbildade och engagerade individer kan mobiliseras för att agera som livräddare vid hjärtstoppssituationer och därmed öka chanserna till snabb och effektiv hjälp.


Publicerat

i

av

Etiketter: