Frågor om hjärtstartare

En docka (ett byst) att öva HLR med hjärtstartare på.

Vem kan använda en hjärtstartare?

En hjärtstartare kan användas av nästan vem som helst i en nödsituation, så länge de har fått rätt utbildning och instruktioner om hur man använder den. Hjärtstartare är ofta utformade för att vara enkla att använda och har tydliga instruktioner för att guida användaren genom processen. Det finns dock vissa begränsningar och riktlinjer att tänka på:

  • Vuxna och barn: Hjärtstartare kan användas på både vuxna och barn. Vissa hjärtstartare har speciella elektroder för barn medans andra har en knapp som anpassar strömstyrkan i hjärtstartaren för ett barn.
  • Gravida kvinnor: Hjärtstartare kan också användas på gravida kvinnor i nödsituationer. Elektrodplaceringen kan dock vara något annorlunda för att undvika direkt kontakt med fostret men i det stora hela ska man inte anpassa vården för en gravid kvinna.
  • Träning och utbildning: För att använda en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt är det viktigt att genomgå träning och utbildning i förväg. HLR-kurser och hjärtstartarutbildningar erbjuds ofta för att lära människor hur de ska använda en hjärtstartare korrekt.

Den apparat som används vid ett hjärtstopp och som ger en elektrisk strömstöt kallas i Sverige för defibrillator eller vanligen hjärtstartare. Internationellt används ordet AED som står för ”Automated External Defibrillator” och som översatt till svenska blir automatiserad extern defibrillator. En hjärtstartare kan vara manuellt, halvautomatiskt eller automatiskt styrd.

HLR – Om hjärtstartare

Vart hittar man hjärtstartare?

Hjärtstartare finns vanligtvis på offentliga platser och platser där människor samlas, som köpcentrum, flygplatser, sportanläggningar, offentliga simhallar, gym, restauranger, hotell, skolor och arbetsplatser. Dessutom kan vissa organisationer, som ambulans- och räddningstjänster, ha hjärtstartare tillgängliga i sina fordon. Det är också vanligt att vissa privata hem och bostadsrättsföreningar har en hjärtstartare tillgänglig för sina invånare. Vill du veta om det finns en hjärtstartare placerad i din närhet så kan du gå in på hjärtstartarregistret Hjärtstartarregistret (hjartstartarregistret.se)

Vad kostar en hjärtstartare?

Priserna på hjärtstartare kan variera beroende på märke, modell och funktioner. Vanligtvis kan en hjärtstartare kosta mellan 15 000 och 25 000 kronor eller mer, beroende på komplexiteten och kvaliteten. Det är viktigt att notera att kostnaderna kan variera beroende på ursprungsland, distributör och eventuella tilläggstjänster eller tillbehör. Vi på Franklin Brand & Hälsa erbjuder våra kunder att köpa hjärtstartaren Lifepak CR2 till inköpspris 14 000kr + moms (ordinarie pris 23 500kr) vid bokning av valfri utbildning.

Kan man leasa en hjärtstartare?

Ja, det är möjligt att leasa hjärtstartare. Vissa företag specialiserar sig på att tillhandahålla och underhålla hjärtstartare genom leasingavtal. Genom att leasa en hjärtstartare kan man få tillgång till den nödvändiga utrustningen utan att behöva betala hela kostnaden i förväg. Det kan vara en fördelaktig lösning för företag, organisationer eller offentliga platser där det finns ett behov av att ha en hjärtstartare tillgänglig för användning. Det är dock viktigt att undersöka olika alternativ och priser, samt se till att leasingavtalet inkluderar regelbunden underhåll och utbyte av elektroder och batterier.

På Franklin Brand & Hälsa kan man leasa hjärtstartare för 400kr/månad och då ingår följande:

  • Hjärtstartaren Lifepak CR2 wi-fi med både barn- och vuxenläge.
  • Leverans och installation.
  • Utbildningen HLR med hjärtstartare för upp till 12 personer. värde 6900:-
  • Nytt batteri och nya elektroder efter 4 år. värde 4000:-
  • Nya elektroder efter skarp användning. värde 1000:-
  • Support under hela avtalsperioden.

Läs mer om leasing av hjärtstartare via knappen nedan

Hjärstartare med namnet Lifepak CR2 som går att hyra genom Franklin Brand & Hälsa

Krävs utbildning för att kunna använda en hjärtstartare?

Nej, det krävs ingen formell utbildning för att kunna använda en hjärtstartare. Hjärtstartare är utformade så att de är enkla att använda och de är ofta försedda med tydliga, stegvisa instruktioner och visuella eller ljudliga direktiv för användaren. Det är dock fördelaktigt att delta i en hjärt-lungräddnings (HLR)-utbildning som inkluderar träning och praktisk handledning för att öka förtroendet och kunskapen om hur man använder en hjärtstartare korrekt i en nödsituation.

Därför rekommenderas det att genomgå en HLR-utbildning för att bli bekant med de grundläggande principerna för att rädda någons liv vid ett hjärtstopp med hjälp av en hjärtstartare. Franklin Brand & Hälsa erbjuder företag, föreningar och samfälligheter grundläggande utbildningar i HLR med hjärtstartare. För att läsa mer om utbildningen HLR med hjärtstartare, tryck på knappen nedan.

Hur låter en hjärtstartare?

En hjärtstartare låter vanligtvis genom olika ljudindikationer och röstmeddelanden för att guida användaren genom användningen av enheten. När hjärtstartaren är påslagen kan den vanligtvis avge en hög signal som indikerar att den fungerar korrekt. När det är dags att utföra en defibrillering, kan hjärtstartaren låta med en pulserande ljudsignal eller kanske en röst som instruerar användaren att stanna till och att inte röra vid patienten. Detta följs av ljudet av en stark elektrisk puls när defibrilleringen utförs. Det är dock viktigt att notera att olika modeller av hjärtstartare kan ha olika ljudindikationer.

Kika gärna på filmen för att se två små livräddare och en hjärtstartare in action!


Publicerat

i

av

Etiketter: